ต้านเชื้อโรคร้ายตามวิถีธรรมชาติ ..ด้วย “พลูคาวก้านแดง”

เกร็ดความรู้ STC Plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พลูคาว กระชายขาว

ต้านเชื้อโรคร้ายตามวิถีธรรมชาติ ..ด้วย “พลูคาวก้านแดง”

เมื่อสังคมโลกเกิดภาวะที่เต็มไปด้วยโรคระบาดเช่นนี้ ทำให้ใครหลายคนหันมาตระหนักมากถึงเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น เพราะการมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายต่าง ๆ ได้ ย่อมเป็นวิถีทางธรรมชาติที่ไม่ควรมองข้ามเลย..


เพราะร่างกายของมนุษย์มีกลไกตามธรรมชาติเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายอยู่แล้ว นั่นก็คือ “ระบบภูมิคุ้มกัน” ลักษณะนี้เป็นวิถีทางธรรมชาติที่เป็นด่านแรกที่จะต้องรับมือเมื่อเราต้องเผชิญกับเชื้อโรคต่าง ๆ หากใครมีระบบภูมิคุ้มกัน ที่แข็งแรง ส่งผลให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่ำและต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดี


ทั้งนี้ ไม่ใช่ทุกคนจะเกิดมาแล้วมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงทั้งหมด ซึ่งถ้าปัจจัยภายในร่างกายไม่เพียงพอ เราจำเป็นต้องใช้ปัจจัยภายนอกในการช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง และเราสามารถเลือกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างปลอดภัยจากธรรมชาติเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ และพืชพื้นบ้านที่มีสรรพคุณเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือ “พลูคาวก้านแดง”


ปัจจุบันเราสามารถทานสารสกัดพลูคาวก้านแดงได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นจาก STC Plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พลูคาว กระชายขาว ที่ได้ทำการสกัดมาให้คุณได้ทานง่าย ๆ ในปริมาณที่มากเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ..ดูแลสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณและคนที่คุณรัก


ขอขอบคุณแหล่งที่มาอ้างอิงจาก: งานวิจัย “ผักพื้นบ้านสี่ชนิด เสริมภูมิคุ้มกัน และต้านจุลชีพ”. โดย นริศา คาแก่น อาจารย์ประจา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ เลขาธิการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย และทีมวิจัย.

หมายเหตุ. บทความนี้ได้โพลในเพจ https://www.facebook.com/stcplusthailand เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

สั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

คำสั่งซื้อเลขที่