บทพิสูจน์ครั้งใหม่ “พลูคาวก้านแดง” รักษาความเสียหายได้ในระดับเซลล์มนุษย์

เกร็ดความรู้ STC Plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พลูคาว กระชายขาว

บทพิสูจน์ครั้งใหม่ “พลูคาวก้านแดง” รักษาความเสียหายได้ในระดับเซลล์มนุษย์

พลูคาวก้านแดงอาจจะดูเป็นพืชที่ธรรมดามากในสายตาของใครหลาย ๆ คน ซึ่งที่จริงแล้วพืชชนิดนี้สามารถนำมาสกัดและนำมาสร้างประโยชน์แก่ร่างกายมนุษย์ได้มากมายเลยทีเดียว

ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยที่ค้นพบสารที่ออกฤทธิ์ที่สำคัญอยู่ในพลูคาวก้านแดงอย่างสารเควอซิติน ซึ่งเป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ ถือเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการต้านการออกซิเดชั่นที่สุดมาก ๆ

โดยงานศึกษาวิจัยพบว่า สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ในพลูคาวก้านแดง มีฤทธิ์ในการต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระได้ถึงในระดับเซลล์เม็ดเลือดของมนุษย์ได้ ซึ่งเมื่อเซลล์เม็ดเลือดมีความแข็งแรงจะส่งผลให้ป้องกันการแตกหักของเซลล์เม็ดเลือดแดง ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดี

ด้วยสรรพคุณโดดเด่นเรื่องการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดพลูคาวนี้ ทำให้เราเลือกนำสารสกัดมาใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร STC Plus ในปริมาณที่เหมาะสม ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอย่างปลอดภัยตั้งแต่ระดับเซลล์เม็ดเลือดได้อย่างแท้จริงขอขอบคุณแหล่ง

ที่มาอ้างอิงจาก จตุรวัฒน์ ปวีณวงศ์ชัย เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์ และสุพันธิตรา ชาญประเสริฐ. “ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดพลูคาวในเซลล์เม็ดเลือดของมนุษย์”. คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิกคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5. วันที่ 25พฤษภาคม 2560.

หมายเหตุ. บทความนี้ โพสลง เพจ https://www.facebook.com/stcplusthailand เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

สั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

คำสั่งซื้อเลขที่