วิจัยชี้ “พลูคาว” ต้านไวรัสหวัด และ ไข้เลือดออกได้ !

เกร็ดความรู้ STC Plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พลูคาว กระชายขาว

วิจัยชี้ “พลูคาว” ต้านไวรัสหวัด และ ไข้เลือดออกได้ !


อย่ามองข้ามพลูคาวสมุนไพรไทย ผักพื้นบ้านของเราเป็นอันขาด


เพราะพลูคาวอาจจะไม่ต้องทำให้คุณต้องเสียเงินซื้อยาแพง ๆ แล้ว ..เพราะพลูคาวสามารถรักษาหวัดและไข้เลือดออกได้!
งานวิจัยเผยให้เห็นว่า พลูคาวมีสารออกฤทธิ์สำคัญที่ชื่อว่า “สารฟราโวนอยด์” สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสหวัด (Influenza) ซึ่งจะต้องมีการใช้สารนี้ด้วยความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิกรัมและต้องสกัดใช้อย่างถูกต้อง สามารถต้านไวรัสหวัด A/WS/33 ได้ด้วยประสิทธิภาพสูงถึง 86% และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสในขั้นติดเชื้อระยะแรกได้


นอกจาก การยับยั้งเชื้อไวรัสหวัดแล้วสารสกัดจากพลูคาวยังสามารถต้านเชื้อไวรัสไข้เลือดออก (Dengue virus serotype 2) ได้ โดยสารสกัดที่ได้จากพลูคาวจะเข้าไปลดจำนวนการสร้างสารพันธุกรรม RNA ในเซลล์ตับที่ใช้เป็นแบบจำลองในการทำให้ติดไวรัส ซึ่งความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งไวรัสได้คือ 0.8 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร


อย่างไรก็ตาม การสกัดและนำมาใช้ในการรักษาโรคเฉพาะทางจำเป็นจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เพราะการนำสารสกัดมาใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและผ่านกระบวนการหลากหลายขั้นตอน สำหรับคนที่ต้องการประโยชน์จากสารสกัดอย่าง “พลูคาว” ก็สามารถทานได้ง่าย ๆ ผ่านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พลูคาว กระชายขาว STC Plus และที่สำคัญมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย เพราะผ่านการรับรองมาตรฐานจาก อย. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ขอขอบคุณแหล่งที่มาอ้างอิงจาก: งานวิจัย “ผักพื้นบ้านสี่ชนิด เสริมภูมิคุ้มกัน และต้านจุลชีพ”. โดย นริศา คาแก่น อาจารย์ประจา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ เลขาธิการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย และทีมวิจัย.

หมายเหตุ. บทความนี้ได้โพสลงเพจ https://www.facebook.com/stcplusthailand เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

สั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

คำสั่งซื้อเลขที่