เผยความลับอาณาจักร “เห็ด” มีสารบีตากลูแคน ช่วยปรับภูมิกันร่างกายได้!

เกร็ดความรู้ STC Plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พลูคาว กระชายขาว

เผยความลับอาณาจักร “เห็ด” มีสารบีตากลูแคน ช่วยปรับภูมิกันร่างกายได้!


เห็ดจัดเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่อาณาจักรของเห็ดรา (Kingdom fungi) ซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับราและยีสต์ มีงานวิจัยเรื่องคุณประโยชน์ของเห็ดจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเรื่องการป้องกันโรคหรือกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
เพราะเห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย เช่น ฟอสฟอรัส แคลเซียม เหล็ก รวมทั้งสารอาหารที่ร่างกายต้องการ เช่น #กรดอะมิโน และ วิตามินบี, วิตามินซี เป็นต้น

สารบีตากลูแคน ถือเป็นสารที่สามารถสกัดได้จากเห็ดต่าง ๆ จากงานวิจัยเรื่อง “ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารบีตากลูแคน (β-glucan) ในเห็ด” ได้นำเห็ดหลินจือมาสกัดและทำการทำลองกับหนู พบว่า มีการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ โดยเมื่อมีการให้สารบีตากลูแคนติดต่อกันเป็นเวลา 3 สัปดาห์กับหนูทดลอง พบว่า อวัยวะบางส่วนเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ตับ ม้าม และลำไส้เล็กของหนูทดลองมีเซลล์ที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นทั้งรูปแบบขนาดและจำนวน นอกจากนี้ ยังมีการทดลองสกัดบีตากลูแคนจากเห็ดชิตาเกะ และได้การทดลองกับผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 2-4 โดยให้สารบีตากลูแคนในปริมาณที่เหมาะสมติดต่อกัน 50 วัน ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นกว่า 58.3%

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติ อย่างปลอดภัย เลือก STC Plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พลูคาว กระชายขาว เพราะเราคิดค้นและสกัดมาแล้วในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบำรุงร่างกาย

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง: ภก.ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์. “ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารบีตากลูแคน (β-glucan) ในเห็ด”. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเหตุ. บทความนี้ได้ลงเพจ https://www.facebook.com/stcplusthailand เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

สั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

คำสั่งซื้อเลขที่